Kenaikan Gaji Berkala


 

W2NNEWS.COM---Gaji adalah hal yang selalu ditunggu dan dinantikan serta diinginkan oleh setiap pegawai, oleh karena itu disini saya akan mejelaskan sedikit tentang Kenaikan Gaji Berkala:

A. Dasar Hukum

 • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;

B.   Pengertian

 1. Kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut; sedangkan gaji calon pegawai negeri sipil sebesar 80% dari gaji pokoknya;
 2. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil yang diangkat dalam golongan I, II, III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali;
 4. Pegawai negeri sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat:
 • telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
 • penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup” (61-75).
 • Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang;
 • Pemberitahuan  kenaikan gaji berkala diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku;
 • Apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan belum memenuhi syarat penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup” (61-75), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun;
 • Apabila sehabis waktu penundaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun;
 • Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu;
 • Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang;
 • Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

C.  Syarat-Syarat

 1. Foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 2. Foto copy sah berkala terakhir;
 3. Foto copy sah Ijazah yang diperoleh;
 4. DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.

D. Apabila Pegawai yang Mutasi. :

 1. Foto copy sah keputusan CPNS;
 2. Foto copy sah Keputusan PNS;
 3. Foto copy sah Keputusan alih tugas/SK. Mutasi;
 4. Foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 5. Foto copy sah berkala terakhir;
 6. Foto copy sah Ijazah yang diperoleh;
 7. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP)
 8. DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 • Nah kalau PNS daerah, Surat Pengajuan ke BKD dan akan diurus oleh daerah setempat.
 • Kalau PNS Pusat surat pengajuan kenaikan gaji Berkala diajukan ke KPPN setempat dimana PNS pusat itu ditempatkan  dan digaji.
 • Apabila PNS Pusat yang ditempatkan di daerah dan penggajiannya masih dari pusat di Jakarta, maka pengajuan KGB diajukan di KPPN pusat di mana dia digaji.
 • Maksimal KGB adalah 32 tahun, jadi apabila PNS masa kerjanya lebih dari 32 tahun dia tidak menerima KGB lagi (gajinya dan mentok).

 

Cara Menghitungnya :

 1. Komponen menghitung KGB berdasarkan Masa Kerja di SK terakhir dan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) berlakunya SK tersebut.
 2. selain SK terakhir, KGB juga bisa didasarkan keterangan KGB terakhir (karena SK pangkat terakhir untuk struktural 4 tahun, sedangkan KGB setiap 2 Tahun) jadi kenaikan KGB bisa didasarkan atas Keterangan KGB terakhir).
 3. Golongan I dan II Gaji Berkala akan naik tiap Masa Kerja Ganjil.
 4. Golongan III dan IV Masa Kerja Genap.

demikian yang dapat saya terangkan semoga membantu.